BIKAINTASUNERANTZ

BIKAINTASUNERANTZ

 

Aurkezpena:

 

Proiektu honek hezkuntza-komunitatearen prestakuntza eta metodologia indartzeaz gain, ikastetxearen urteko planean jasotzen diren hainbat alderdi azpimarratzen ditu, hala nola: bizikidetzaren garapena, elkarrekin bizitzeko gaitasunarekin eta izaten ikasteko  gaitasunarekin zerikusia duten alderdiak kontuan hartzen baitira. 

 

Helburuak:

 

Ikasleak 

 
 • Oinarrizko konpetentzien garapenaren bitartez bizitzarako beharrezkoak diren trebetasunak garatzea eta finkatzea.

 • Zeharkako konpetentzien garapena sustatzea, honakoetan ardaztuta: 

  • Norberaren kontzientzia

  • Autogestioa 

  • Kontzientzia soziala 

  • Harremanetarako trebetasunak

  • Erabaki hartze arduratsua

 • Nerabeen jokaera arazoak saihestea. 

 • Substantzien kontsumoa saihestea. 

 • Bullying-a eta indarkeria jarrerak saihestea. 

 • Eskola porrota saihestea. 


Irakasleak 

 
 • Irakasleen arteko arazo emozionalak ebazteko, entrenamendu giroa laguntzea.  

 • Ikasgelako praktikatik haratago doazen eremuetan parte-hartzea: familia eremua. trantsizio jarraitua laguntzeko, irakasleen arteko giroa hobetzea.